Salland Marketing

De regio Salland, gelegen in West-Overijssel, is thuishaven van bekende plekken als Deventer, Olst-Wijhe, Raalte, Hellendoorn, Rijssen-Holten en het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug.

Over ons

De regio Salland, gelegen in West-Overijssel, is thuishaven van bekende plekken als Deventer, Olst-Wijhe, Raalte, Hellendoorn, Rijssen-Holten, het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug en De IJssel.

De organisatie Salland Marketing, onderdeel van MarketingOost, verzorgt in nadrukkelijke samenwerking met o.a. (toeristische en recreatieve) ondernemers, ondernemersverenigingen, evenementenorganisatoren, natuurpartijen, de gemeenten van Salland en Provincie Overijssel de promotie en algemene informatievoorziening over de regio. Met onze activiteiten beogen we de bekendheid van de regio te vergroten en mensen te inspireren tot een bezoek aan de regio, om hiermee de regionale economie, waarbinnen toerisme en recreatie een belangrijke pijler is, te versterken.

Voor pers

Graag ondersteunen wij pers, bijvoorbeeld met informatie, beeldmateriaal en/of de organisatie van een persbezoek. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons via of 0570-600029.

Voor ondernemers

Salland Marketing werkt nadrukkelijk samen met ondernemers bij de uitvoering van haar activiteiten. Dit uit zich in vermeldingen in het Salland Magazine en op de website, participatie in campagnes zoals Salland Aspergeland, Salland Fiets- en Wandelland en het actief promoten van de regio op beurzen. Wilt u meer informatie over wat wij voor u en u voor ons kan betekenen? Hiervoor kunt u contact opnemen met ons via , 0570-600029 of neem rechstreeks contact op met één van ons.

Aanmelden zakelijke nieuwsbrief

MarketingOost

Salland Marketing is onderdeel van MarketingOost. Zij streeft naar het verbeteren van het imago en het vergroten van de naamsbekendheid van de merken Hanzesteden, IJsseldelta, Salland, Vechtdal, Weerribben-Wieden en Zwolle. Ze doet dit door middel van regio- en stadsmarketing in de brede zin van het woord. De nadruk ligt op recreatie en toerisme, maar er is steeds meer aandacht voor andere domeinen, zoals wonen, werken, onderwijs en zorg, die samen met toerisme en recreatie de aantrekkelijkheid van stad en regio bepalen.

De (regio)merken worden ondersteund door MarketingOost Kennis & Innovatie, de kennis-en innovatieafdeling ten behoeve van de hele provincie Overijssel. Deze eenheid binnen MarketingOost houdt zich enerzijds bezig met marktonderzoek, monitoring en effectmeting en anderzijds met de doorontwikkeling en toepassing van onlinemarketing. Daarnaast maakt ook MarketingOost Routenetwerken deel uit van MarketingOost. Hier staan coördinatie en onderhoud van bestaande routenetwerken en de ontwikkeling van nieuwe netwerken centraal.

MarketingOost is gevestigd in Zwolle. De activiteiten van de (regio)merken worden verricht vanuit de diverse regio’s.