Colofon

Deze website wordt redactioneel onderhouden door Salland Marketing. Het streven is deze website zo volledig, correct en actueel mogelijk te houden. De informatie op deze website, zowel de tekst als het beeldmateriaal, is en blijft eigendom van Salland Marketing, tenzij anders vermeld. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website en de inhoud daarvan (inclusief foto's) komen uitsluitend toe aan Salland Marketing of haar toeleveranciers.

Heeft u suggesties ter verbetering van onze website, laat ons dat dan weten via info@sallandmarketing.nl.

Het is derden toegestaan teksten te verveelvoudigen, mits daarbij een bronvermelding wordt opgenomen c.q. intact wordt gelaten.

Het is mogelijk dat via deze website toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Deze wegsites worden niet door Salland Marketing onderhouden. Salland Marketing aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte sites.

Fotografie

Het copyright van de foto's op deze website berust bij Salland Marketing, tenzij anders vermeld.