Disclaimer

Copyright © 2015

Alle rechten berusten bij Salland Marketing tenzij anders vermeld. De inhoud van deze website (www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl) is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie op deze website onjuistheden bevat of verouderd is

Salland Marketing is niet aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website aangeboden informatie. Heeft u vragen over de informatie of wilt u uitleg neemt u dan contact op met Salland Marketing.

Salland Marketing aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.