Feiten en cijfers

Binnen Salland Marketing speelt het team Strategie & Onderzoek van MarketingOost een belangrijke rol op het gebied van kennis, innovatie en productontwikkeling. Het team is de autoriteit op het gebied van kennis & innovatie ten behoeve van effectieve marketing en levert daarmee een onmisbare bijdrage aan de vier B’s (meer bekendheid, meer bezoekers, meer bestedingen, meer banen). Op www.kennisplatformoost.nl vindt u cijfers over Salland . Daarnaast vindt u hier de laatste trends en ontwikkelingen met betrekking tot de vrijetijdseconomie.

Mocht u geinterresseerd zijn in een bepaald onderzoek of iets willen laten onderzoeken. Neem dan contact op met (ttoering@marketingoost.nl).