Toerisme Rijssen-Holten

Toerisme Rijssen-Holten heeft als doel het vermarkten en promoten van het toeristisch product van de gemeente Rijssen-Holten in het algemeen en van haar leden in het bijzonder in de meest brede zin van het woord, zowel op het gebied van marktontwikkeling als productontwikkeling.