Geloofslandschap rond Deventer

Type
Fietsen
Afstand
17,4 km
Duur
1:10

Welkom bij deze route over Geloof en Landschap rond Deventer. Onderweg komt u langs bijzondere gebouwen en plekken, die veelal met geloof te maken hebben.

Welkom bij deze route over Geloof en Landschap rond Deventer. Onderweg komt u langs bijzondere gebouwen en plekken, die veelal met geloof te maken hebben.

Toegankelijkheid

De route gaat zowel over asfaltwegen, fietspaden en een klein deel over een zandweg. Dit kan bij bepaalde weersomstandigheden modderig of rul zijn.

Startpunt

U start bij de Hervormde Kerk in Diepenveen, Kerkplein 4, waar tevens parkeergelegenheid aanwezig is.

Colofon

Route gemaakt door Landschap Overijssel, en gecontroleerd door routevrijwilliger Ab Bent.

 • NH kerk Diepenveen

 • Hervormde Kerk Diepenveen

  Hervormde Kerk

  Deze kerk ligt op de oude grens tussen de marken Rande en Tjoene. Dit stukje woeste grond, ook wel 'diepe veen', is rond 1400 in bezit gekomen van Johannes Brinckerinck. Op 17 juni 1400 sticht hij hier samen met Swedera van Runen een vrouwenklooster.

  Swereda had man en kind verloren en wilde zich wijden aan "Hemelse dingen". Zij, en ook Johannes Brinckerinck hing de moderne devotie aan, die was gesticht door Geert Groote in Deventer. Dit was een vernieuwingsbeweging gericht op versobering van het kerkelijk leven. Het vrouwenklooster was geïnspireerd op het broederklooster in Windesheim, veel kloostergebouwen zijn tijdens het beleg van Deventer in 1578 verwoest. Maar de kerk is in tact gebleven.

  In haar huidige vorm is de kerk aan de westzijde enkele traveëen ingekort en is het dak verlaagd. Aan de plaats en vorm van sommige ramen aan de noordgevel is nog te zien dat de zusters hun koorgebed op een verhoog in de kerk zongen, de 'nonnengallerij'. Aan de vorm van het beboomde kerkplein ten zuiden van de kerk is de omvang van de voormalige kloosterhof nog te herkennen. In 1756 zijn de overgebleven conventsgebouwen tegenover de zuidzijde van de kerk als 'pastorij' en 'kosterij' ingericht. Thans zijn deze als particuliere woningen in gebruik. Aan de dorpsstraat bevindt zich nog een woning met het jaartal 1578, met muurwerk dat eens deel uitmaakte van de kloosterbrouwerij. (Bron ANWB/Zimmermanfonds)

  Pastorie tuin

  De pastorietuin is naast de kerk nog één van de overblijfselen van het vrouwenklooster dat hier heeft gestaan. Een parochietuin had een uitstraling van een kasteeltuin, maar ook die van een boerenhof, waar binnen zich een moestuin, een boomgaard en een siertuin bevinden. De tuin was voor de geestelijken, die het niet breed hadden, belangrijk in de voorziening van groente en fruit.

  Stinzen

  In de parochietuinen komen vaak niet inheemse planten voor. De adel namen op reizen naar verre landen vaak vreemde planten mee die een plek kregen in de parochietuin. De planten hoorden bij de rijke stenen gebouwen van de adel.

  En niet bij de arme houten arbeider woningen. De meegebrachte planten uit de verre landen bracht men in verband met rijkdom en werden daarom stinzeplanten genoemd. Het Friese woord stins betekend steen, verwijzend naar de stenen gebouwen.

 • Rechtsaf dorpsstraat volgen

  Rechtsaf Dorpsstraat volgen

 • Rechtsaf de Molenweg inslaan (Rechtsaanhouden)

  Rechtsaf de Molenweg inslaan (Rechtsaanhouden)

 • Linksaf de Burg. Doffergnieslaan inslaan

  Linksaf de Burg. Doffergnieslaan inslaan

 • Linksaf Averlose Houtweg op.

  Linksaf Avelose Houtweg op. Doorfietsen naar knooppunt 65

 • Rechtsaf Boxbergweg volgen

  Rechtsaf Boxbergweg volgen tot vlak voor knooppunt 65. Daarvóór linksaf Ganzekooiweg in.

 • links aanhouden

  Links aanhouden

 • Rechts aanhouden

  Rechts aanhouden

 • Linksaf Veldhuizerdijk volgen

  Linksaf Veldhuizerdijk volgen

 • Erve Klein Veldhuis

  Erve Klein Veldhuis

  Deze boerderij stamt uit de middeleeuwen. Door Aleijt Haderslief is deze boerderij geschonken aan het Heilige Geest Gasthuis, de voorloper van Stichting IJssellandschap. Ze was daarmee een ‘kostkoper’, haar ‘kostje was gekocht’.

  Als tegenprestatie voor de schenking werd namelijk voor haar levensonderhoud gezorgd, een soort pensioen. Ze vroeg daarvoor 20 molder (een oude molenaarsmaat) winterrogge en 6 pond kleine penningen.

  Na haar dood moest jaarlijks een klein bedrag aan het koor van de Lebuiniskerk geschonken worden en in het Heilige Geest Gasthuis moest jaarlijks een kaars worden gebrand. De boerderij is nu nog steeds in bezit van Stichting IJssellandschap.

 • Moespotleide

  Moespotleide

  Op Landgoed Kranenkamp zijn in de periode november 2008 - zomer 2009 werkzaamheden uitgevoerd om de natuurwaarden en waterkwaliteit van het gebied te verbeteren. Dit is gedaan door maatregelen te treffen. Zo ook in de Moespotleide.

  De Moespotleide is verondiept en de oevers zijn minder steil gemaakt. Ook zijn er natte laagtes gemaakt, dit maakt dat er een mooi natuurgebied ontstaat. Er komen nu al bijzondere plantensoorten voor als veldrus, holpijp, waterviolier en waterpunge.

  Waterberging

  Door het verlagen van het gebied dient het gebied nu ook als waterberging. Bij hevige regenval kan het water hier tijdelijk buiten de oevers van de Moespotleide treden.

 • Rechtaf de Avelose Houtweg in.

  Rechtaf de Avelose Houtweg in.

 • Linksaf bospad in

  Net voor de onverharde bosweg overgaat in asfalt, linksaf bospad in.

 • Net over de burg rechtsaf

  Net over de burg rechtsaf en vervolgens het bospad volgen naar de Raalterweg op de Hanenkamp.

 • Heen & weer naar Abdij Sion

  De abdij is zeer beperkt toegankelijk. Raadpleeg eerst de website. Volg de oranje lijn in de app voor een heen & weer naar de abdij.

 • Abdij Sion

  Abdij Sion

  In 1883 hebben een aantal monniken van de orde van Cistercienszers zich gevestigd op landgoed Frieswijk. Ze huurden het "Bouwhuis" op landgoed Frieswijk ook wel Vriesewijk.

  Deze was volgens hen echter niet rustig genoeg. Dit alles deed schade aan de stilte en ingetogenheid waar de paters naar opzoek waren. Daarom kochten de paters in 1890 Erve Vulik en het Leeuwen, samen met 58 hectare grond.

  Op deze plek is men toen begonnen met de bouw van dit kloostercomplex.

 • Fietsknooppunt 81

 • Fietsknooppunt 80

 • Fietsknooppunt 82

 • Het wonder van Frieswijck

  Het wonder van Frieswijck

  Het verhaal gaat dat landgoed Frieswijk (Vrieswijck) in de middeleeuwen een bedevaartoord met 'De Heilige Boom met een Mariabeeld' was. Om zijn onschuld op een dienstmaagd te bewijzen zou de knecht een spaak van een wagenwiel in de grond hebben gestoken.

  Nog voor hij uitgesproken was kwamen er al groene twijgen aan de spaak en groeide deze uit tot een grote eikenboom. Hier zou ook een Mariabeeld zijn geplaatst. Begin 20e eeuw werd in een boerderij in het naburige Averlo een Mariabeeld gevonden dat nu in de Nicolaaskerk in Schalkhaar vereerd wordt.

  Sommigen menen dat dit de Madonna van Frieswijk uit de legenden is. Er is echter geen aantoonbaar verband tussen het Mariabeeld en de legende. Thea Beckman is geïnspireerd geraakt door de legende en schreef er een boek over, 'Het wonder van Frieswijck'

 • Wanneer u hier links de Waterdijk in fietst komt u bij de landweer van Landgoed Frieswijk

  Wanneer u hier links de Waterdijk in fietst komt u bij de landweer van Landgoed Frieswijk

 • Landweren

  Landweren

  Rondom het landgoed Frieswijk liggen houtwallen met een opvallend hoge wal. Dit zijn de zogenoemde landweren. Deze werden in de middeleeuwen aangelegd om ongewensten van het land te weren. Landweren bestonden uit een diepe greppel met een hoge aardenwal daarnaast waarop een ondoordringbare begroeiing groeide.

  De bekendste landweer is de Sallandse landweer, die het Oversticht en Gelre van elkaar scheidde. De Landweer bij landgoed Frieswijk heeft waarschijnlijk meer met 'mode' te maken en minder met het weren van de ongewensten. Landweren hoorden nu eenmaal bij een landgoed vond men in die tijd.

 • Rechtsaf

  Rechtsaf de Wechelerweg op, en deze volgen tot fietsknooppunt 65.

 • Fietsknooppunt 65

 • Rotonde oversteken

  Op rotonde (bij knpt 65), dwars oversteken de Lichtenbergerlaan in en gelijk weer linksaf de Wechelerweg in, deze doorrijden tot de Oranjelaan.

 • Rechtsaf Oranjelaan in

  Rechtsaf Oranjelaan inslaan

 • Extra lus

  Voor de extra lus van 4.6 km, gaat u hier naar links en fietst u naar knooppunt 55. Voor hoofdroute rechtdoor Oranjelaan blijven volgen naar knooppunt 66.

 • Fietsknooppunt 55

 • Rechtsaf graspad inslaan

  Rechtsaf graspad inslaan

 • Links aanblijven houden

  Links aanblijven houden

 • Nieuw Rande

  Nieuw Rande

  In 1853 werd het landgoed Smets Rande aangekocht door de heer Duymaer van Twist, gouverneur-generaal van Nederlands-Indië in de 19e eeuw. Hij is bekend geworden door zijn prominente aanwezigheid in het boek 'Max Havelaar' van Multatuli.

  Hij bezat Smets Rande al, maar dit huis was te bouwvallig, daarom bouwde hij in 1857 even verder op een 'Nieuw' Rande. Het oude Smets Rande werd verbonden met Nieuw Rande door een beukenlaan.

  Behalve een beroemde eigenaar kende Nieuw Rande ook een bekende regelmatig terugkerende gast, in de persoon van Thorbecke, de grondlegger van de Nederlandse grondwet.

 • Fietsknooppunt 66

 • Linksaf Roeterdsweg volgen

  Linksaf Roeterdsweg volgen

 • Rechtsaf de Sallandsweg op

  Rechtsaf de Sallandsweg op, deze volgen tot T splitsing, Dorpsstraat

 • Oud Rande

  Oud Rande

  Oud Rande was ooit een machtig kasteel met twee torens. Deze Havezate werd rond 1570 gebouwd door Willem van Doetinchem, zoon van de Schout van Deventer, en in 1838 weer gesloopt. Alleen een toren bleef bewaard. Het onderste deel van de toren vertelt nog steeds het verhaal van het katholicisme in de zeventiende eeuw, toen de katholieken in het geheim hier hun ere diensten konden houden. Mocht de godsdienst oorlog ooit weer oplaaien, dan kan het schuilkerkje op Oud Rande zo weer in gebruik worden genomen.

 • naar eindpunt

  Rechtsaf Dorpsstraat inslaan. Doorfietsen tot aan het startpunt, NH Kerk.

 • Kerk Diepenveen