Luttenberg-door het boerenland

Type
Wandelen
Afstand
12,3 km
Duur
3:04

Welkom! Deze route gaat door een gedeelte van het dorp, langs weilanden, waterleiding en bosranden. Een heerlijke afwisselende wandeling en in elk jaargetijde anders.

Startpunt

Start bij gemeenschapscentrum Elckerlyc, Butzelaarstraat 22, 8105 AR, Luttenberg www.elckerlycluttenberg.nl . Hier bevindt zich de TOP (toeristisch overstappunt Overijssel). Er is voldoende parkeergelegenheid. U volgt de oranje pijlen route van het wandelnetwerk Salland.

Toegankelijkheid

De wandelroute gaat over onregelmatig terrein en is hierdoor niet geschikt voor rolstoelen en kinderwagens. Tevens verboden voor honden.

Colofon

Werkgroep Ommetjes (initiatief van Plaatselijk Belang Luttenberg) i.s.m. Landschap Overijssel.

 • Gemeenschapscentrum Elckerlyc

  Startpunt bij gemeenschapscentrum Elckerlyc. Het centrum voor veel activiteiten.

 • Zaal Spoolder

  Spoolder is gelegen in het gezellige Sallandse dorp Luttenberg. Het is een begrip in de regio als het gaat om bruiloften, vergaderingen en familie- en bedrijfsfeesten.

  Gastvrijheid en service staan centraal. Er is een gezellig bruin café dat voor de woensdagen geboekt kan worden. Bovendien hebben ze ’s zomers de beschikking over een heerlijk terras.

 • Museum de Laarman

  Museum de Laarman

  Bij museum de Laarman kun je van alles beleven rond het thema van voedselproductie voor zowel mens als dier. In deze voormalige veevoederfabriek zie je niet alleen oude landbouwmachines, maar ook computersimulaties plus informatie over de geschiedenis van groenten, koe & melk en nog veel meer.

 • Roggeveld

  Roggeveld

  Jaarlijks wordt het veldje met rogge ingezaaid. De rogge wordt in juli ouderwets gemaaid met de zicht, graanmaaiers en afleggers. De bindsters zetten het in schoven. In oktober wordt de rogge met de dorsmolen gedorst.

 • Manege 'de Luttenberg'

  Manege de Luttenberg

  Manege de Luttenberg bestaat uit 2 rijhallen. De accommodatie wordt gebruikt door de plaatselijke paarden- en ponyverenigingen. Zij organiseren groots opgezette in- en outdoor concoursen. Daarnaast is er om de 2 jaar de Tuinexpo Salland, en worden er keuringen en tuigpaardenconcoursen georganiseerd.

 • B&B Het Spykerhuus

  Het Spyckerhuys

  Ongeveer een kilometer ten zuidoosten van waar het huidige dorp Luttenberg ligt, lag in de Middeleeuwen de buurtschap (De Hoff) Luttenberg, bestaande uit circa vijftien boerderijen. Rond het jaar 1300 was de voorloper van deze buurtschap niet meer dan een spiekerbelt.

  Spieker is afgeleid van het Latijnse spicarium, wat graanopslag betekent. Naast de omgrachte graanopslag is boerderij en erf Spyckerhuys ontstaan. Rond 1380 wordt al melding van de naam gemaakt. In 2012 is deze boerderij uitgeroepen tot mooiste boerderij van Salland.

  Nu is het een modern B & B Het Spykerhuus, waar het goed toeven is.

 • De Hoff

  De Hoff te Luttenberg

  De Hoff te Luttenberg wordt in 1318 genoemd, maar is waarschijnlijk veel ouder (1100). Eigenaar was de bisschop van Utrecht, die nog 3 grote boerderijen in de omgeving bezat. Kleine boeren moesten jaarlijks 10% van de akkerbouwproducten afleveren bij de Hoff. Het Spyckerhuys diende als opslag.

  De Hoff is in de 17e eeuw verbouwd als havezathe / jachthuis van de adellijke familie van Ittersum. Het is nu een Rijksmonument en een van de oudste gebouwen van gemeente Raalte. Eigenaar is de Amerikaanse familie Morefield-Kramer.

 • Noordzuidleiding

  Nieuw waterbeheer

  Het Waterschap is verantwoordelijk voor het waterbeheer in West-Overijssel, beheert en onderhoudt watergangen, stuwen en gemalen. Was men in het verleden vooral bezig het waterpeil omhoog te brengen, omdat verdroging werd gevreesd, onlangs is de Noordzuidleiding heringericht om het teveel water

  sneller af te kunnen voeren. Ter hoogte van de Pollenweg kan vanuit het zuiden water worden ingelaten uit het Overijssels kanaal. In het noorden stroomt de leiding weer terug in het kanaal. Er is ca. 7 ha. waterberging aangelegd, de taluds zijn vergraven, er zijn 4 vispassages gemaakt

 • Boksloot

  Boksloot

  De naam Boksloot komt van de vroegere Boksloot, gegraven in 1863/64, die zich nog in het bos bevindt. Die Boksloot werd gebruikt als aanvoerroute van goederen, die in de streek aftrek vonden: turf en meststoffen, eerst 'stadsmest' uit Zwolle en Deventer, later kunstmest.

  De goederen werden op een bok geladen, een vaartuig met platte bodem, dus met weinig diepgang, dat door een paard werd getrokken. Dit gebied vormt de ecologische verbindingszone tussen Haarle/Hellendoorn en Lemele. De boksloot is een ideaal gebied voor allerlei watervogels.

 • Twentseweg

  Nieuwe Twentseweg

  De Twentseweg was vroeger de verbindingsweg van Zwolle over Schuilenburg naar Twente en Duitsland. Nummer 6, nu een modern rundveebedrijf, was vroeger een herberg, de Nieuwe Herberg, en al genoemd in 1707.

 • De Achtermaate (van route af)

  Rundveebedrijf

  Dit moderne rundveebedrijf kan bezocht worden. Er zijn ong. 85 koeien, 50 stuks jongvee. Koeien zijn gehuisvest in een ligboxenstal. Droogstaande koeien hebben een potstal waarin ze in stro kunnen liggen. De koeien grazen 's zomers naar buiten. In april kan men de eerste buitendag meemaken

  In 1832 staat op deze locatie al een huis. Er omheen was grotendeels woeste grond in een relatief nat gebied. Maat of moat of broek verwijst naar laaggelegen natte grond. Achtermaate werd gebruikt als hooiland. Geleidelijk is het gebied ontgonnen en voor de landbouw geschikt gemaakt.

 • De Huttert

  Recreatiebedrijf De Huttert

  Op het woonerf van de familie Rensen vindt u een knusse camping. Bovendien worden luxe appartementen en vakantiewoningen verhuurd en er is een gezellige theeschenkerij. Tevens bevindt zich er een Rustpunt, waar u kunt genieten van een kopje koffie/ thee of een ijsje kunt eten.

 • De Brand

  De Brand

  De Brand was vroeger een uitgestrekt hoogveengebied, waar een goede kwaliteit turf gestoken werd. Uit archieven zijn tal van oude rechtszaken bekend over ruzies die ontstonden over de winning van turf in dit oude grensgebied.

 • Retentiegebied

  Retentiegebied

  Hier wordt de Noordzuidleiding gepasseerd. Het Waterschap heeft de NZ leiding aangepast. Er zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd. En er zijn retentiegebieden gerealiseerd (voor opvang van een teveel aan water). Van hieruit is in de verte de Lemelerberg goed te zien.

 • Buurtschap Schanebroek

  Het Schanebroek

  Het Schanebroek was een vrij uitgestrekt hoogveengebied, waar vroeger een goede kwaliteit turf gestoken werd. Met de bewoners van Elen en Raan was vaak ruzie: zij staken illegaal turf en lieten stiekem hun koeien hier grazen. Nu is het een uitgestrekt weidegebied met slechts enkele boerderijen.

  Het is een prachtig weidevogel gebied. IVN Raalte beschermt samen met de boeren de weidevogels. De grutto, tureluur, wulp, scholekster, kievit en zeldzame gele kwikstaart en kwartel broeden er.

 • Herdersbosje

  Het Herdersbosje

  Het Herdersbosje van vroeger eigendom van Baron van Voorst tot Voorst. In 1923 werd het gekocht door broer en zus Herder, vandaar de naam Herdersbosje. Het was een verzamelplaats voor landlopers en zwervers. In WO II werden er clandestien koeien geslacht.

  Het bosje is nu van Gemeente Raalte en heeft in 2014 een grote onderhoudsbeurt gehad. Het is een geliefd bosje voor buurtbewoners. Kinderen spelen, honden worden hier uitgelaten en het is onderdeel van meerdere wandelingen.

 • Klompenatelier Dijkman

  Klompenatelier Dijkman

  Klompen maken suf? Echt niet! Wat te denken van de Nachtwacht in een mozaïek van 30.000 klompjes. Bij klompenmaker Dijkman komen ambacht, kunst, humor en avontuur samen. In 2016 werd Martin de beste klompenmaker van Nederland! Voor openingstijden: zie website.

 • Processiepad en Lourdesgrot

  Processiepad en Lourdesgrot

  Het processiepad loopt rondom het kerkenlandje.

  In 1914 werd de grot voor Onze Lieve Vrouw van Lourdes gebouwd. De verlichting werd aangebracht uit dankbaarheid voor de behouden terugkeer van 20 jongemannen, die tijdens de politionele acties naar het voormalige Nederlands Indie waren uitgezonden. Tussen 1973 en 1976 werd de grot gerestaureerd.

 • Café-Brasserie De Schoenmaker

  Midden in de Parel van Salland vind u in het dorpje Luttenberg café-brasserie De Schoenmaker. De Schoenmaker is een familiebedrijf van meer dan een halve eeuw oud. In het voorgedeelte van het café vindt u de Brasserie. In een sfeervolle ambiance kunt u van een zeer gevarieerde kaart genieten, geserveerd in ruime porties. Komt u dus gerust eens aan tijdens een wandel- of fietstocht en geniet van de gastvrijheid.

 • Eindpunt