Verhaal van landschap en landgoederen - 38 km

Slinger van Heino

‘Heino is zo mooi gelegen, te midden van schitterende landouwen, uitgestrekte bossen van akkermaalshout, statig opgaande lanen en lommerrijke berceaus, waartussen weide en akkers, vijvers en grachten, die bekoorlijke afwisseling brengen, welke deze plek maken tot een der schoonste van Salland.’ Deze woorden schreef de in Heino geboren pastoor A. E. Rientjes in 1932. Toch zullen de meeste Heinoërs niet zo uitgebreid en lovend over hun eigen dorp praten. Hooguit: ‘Hier veul ik mie tuus’. Toch zijn ze stiekem trots. Op het groen, de rust en de vele landgoederen. Van die laatste kom je er behoorlijk wat tegen bij de Slinger van Heino.

Op de kaart

In het spoor van landschappen en landgoederen

Fiets door landgoederen en geniet van het landschap

Handige adressen en weetjes

Inspirerende verhalen

Slinger van Salland

Tips voor onderweg

Slinger van Salland

Slinger van Heino

Elk landgoed heeft zijn eigen verhaal en geschiedenis. Ook de gekleurde luiken van pachtboerderijen maken in een oogopslag duidelijk tot welke buitenplaats deze behoort. Handig voor rondtrekkende reizigers zoals uit het verhaal! Die historische kleuren zijn vaak een verwijzing naar het familiewapen van de adellijke familie die kasteel, spieker of havezate bewoonde, of nog altijd bewoont.

Spieker en havezate

In tegenstelling tot kasteel zijn de begrippen spieker en havezate misschien wat minder bekend. In een spieker of voorraadschuur bewaarden de edellieden het graan dat ze van hun pachters in natura ontvingen. Later werden spiekers vaak uitgebouwd tot buitenplaatsen om bijvoorbeeld zomers de benauwde stad te ontvluchten.

Adellijke bewoners

Een havezate of havezathe is een landelijk huis waarvan de adellijke bewoners speciale rechten genoten; vrijstelling van allerlei belastingen en zitting in de Staten van Overijssel. Om je bezit tot havezate te laten promoveren werden voorwaarden gesteld. Zo moest het huis een ‘adelyc getimmerte’ en omgracht zijn. De eigenaar moest goed zijn voor tenminste 25.000 gulden aan geld en goederen, minimaal 24 jaar, lid van de Nederlands Hervormde kerk en van onbesproken gedrag. Het oude gewest Overijssel telde vele havezaten, die verspreid lagen over drie kwartieren. Het Land van Vollenhove had er 20, Twente 43 en Salland telde er niet minder dan 74, meer dan de helft van het totaal. Verschillende daarvan liggen op de Slinger van Heino. Geniet en laat je meenemen door de verhalen achter de luiken!

?>
De mooiste foto's

Laat je inspireren en geniet!