Schoonheten

Het landgoed is 400 hectare groot en ligt tussen de Veluwe en de Sallandse heuvelrug in de IJsselvallei.

Het landgoed bestaat uit oude bossen, weilanden en akkergrond. Op het landgoed ligt ook ligt de Schoonheterheide, een vochtig heideveld dat nooit in cultuur werd gebracht. Het is nu een natuurreservaat in beheer bij Landschap Overijssel.