Historische Vereniging Wijhe

De vereniging werd opgericht op 12 september 1978.

De vereniging heeft tot doel:

  • het bestuderen van de geschiedenis van de voormalige gemeente Wijhe in de meest ruime zin van het woord, het inventariseren en het verzamelen van bronnen en voorwerpen die op die geschiedenis betrekking hebben.

  • de vermeerdering en verspreiding van de kennis van de plaatselijke en regionale geschiedenis door middel van lezingen, tentoonstellingen en publicaties, het verlenen van medewerking aan die gebeurtenissen die te maken hebben met eerder vermelde geschiedenis en het zich inzetten voor de instandhouding van die zaken in de voormalige gemeente Wijhe die herinneren aan vroeger.

Hiertoe staat de vereniging ter beschikking het verenigingsblad "Rondom de Toren", de eigen website en publicatiemogelijkheden op websites van derden, w.o. Mijnstadmijndorp. Verschillende malen is medewerking verleend aan de totstandkoming van boeken, artikelen, exposities en onderzoeken door derden.

Het is een bloeiende vereniging met meer dan 500 leden. Sinds kort is de vereniging gehuisvest in de geheel vernieuwd pand op het adres Langstraat 52 te Wijhe.

Contactinformatie

Historische Vereniging Wijhe
Langstraat 52
8131 BD Wijhe